شبکه های اجتماعی

ما در شبکهای اجتمایی متعددی فعال هستیم. کانال اینستاگرام  ما بیشتروسریعتر به روز میشود. با وجود این از شماعذر میخواهیم اگرنمیتوانیم با سرعت به سوالات شما به دلیل کمبود وقت برای فعالیت در شبکهای پاسخ دهیم. 

اینستاگرام

کانال اینستاگرام راه اصلی وفعال ترین شبکه اجتمایی ماست. در این شبکه کتابهای جدید وپیامهایخود را با شما در جریان میگذاریم.

 اینستاگرام

 

فیسبوبک

در کانال فیسبوک ما میتوانید کتابهای جدید ما را دنبال کنید و ما را از نظرات خود آگاه سازید.

خوش حال میشویم اگر در فیسبوک به ما بپیوندید.

 

فیسبوبک

 

تلگرام

دوستان گرامی. ماخوشحال هستیم که ازاین پس میتوانیم کتابهای جدید رسیده را ازراه کانال تلگرام به آگاهی شما برسانیم.

مشترک کانال تلگرام ما شوید، تا بتوانیم بهتر به شما اطلاع رسانی کنیم.

کانال تلگرام

شرکت آلمانی تلگرام خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان میداند
و با عضویت در کانال ما ،هیچ اطلاعتی در مورد شخص شما و بازدید کنندگان دیگر به ما منتقل نمیشود. ما و همه کاربران دیگر فقط قادر به دیدن تعداد مشترکین کانال هستیم.