تلگرام

دوستان گرامی. ماخوشحال هستیم که ازاین پس میتوانیم کتابهای جدید رسیده را ازراه کانال تلگرام به آگاهی شما برسانیم.

مشترک کانال تلگرام ما شوید، تا بتوانیم بهتر به شما اطلاع رسانی کنیم.

کانال تلگرام

شرکت آلمانی تلگرام خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان میداند
و با عضویت در کانال ما ،هیچ اطلاعتی در مورد شخص شما و بازدید کنندگان دیگر به ما منتقل نمیشود. ما و همه کاربران دیگر فقط قادر به دیدن تعداد مشترکین کانال هستیم.

فیسبوبک

در کانال فیسبوک ما میتوانید کتابهای جدید ما را دنبال کنید و ما را از نظرات خود آگاه سازید.

خوش حال میشویم اگر در فیسبوک به ما بپیوندید.

فیسبوبک