تاريخچه

کتاب فروشی دانش در سال ۱۳۳۵ فعاليت خود را در خرمشهر آغاز کرد و در مدت کوتاهی به عنوان
شناخته ترين و بهترين آدرس تهيه کتاب و لوازم تحرير در استان خوزستان شناخته شد.
متسفانه جنگ اکثر تلاشهای چندين ساله را نابود کرد ولی پشتکار و علاقه مديريت دانش
به امر کتاب باعث شروع مجدد کار کتاب دانش در شهر شيراز شد.
کتاب دانش از سال ۱۳۷۲ در محل کنونی کار خود را آغاز کارد امّا فعاليت کتاب دانش در شيراز
بيش از ٣٣ سال قدمت دارد.
به اميد اينکه بتوانيم با محبت شما علاقماندان به کتاب سالهای طولانی در اين امر فعال باشيم.

 

کتابفروشی دانش ١٣٣٥

اولین کتابفروشی دانش در خرمشهر ١٣٣٥ خورشیدی

 

daanesh2

کتابفروشی دانش ١٣٣٥ اولین روزهای افتتاح

 

Mohammad

محمد قاسم زاده بنیانگزار اولین کتاب دانش در خرمشهر

 

کارت عضویت اتحادیه اصناف, اتاق اصناف خرمشهر . دومین کتاب دانش در خیابان فردوسی خرمشهر ١٣٥٢ خورشیدی

کارت عضویت اتحادیه اصناف, اتاق اصناف خرمشهر . دومین کتاب دانش در خیابان فردوسی خرمشهر ١٣٥٣ خورشیدی