درباره ما

محمّد قاسم زاده
متولد سال ۱۳۱۶
از سال ۱۳۲۸ در خرمشهر فعال در پخش کتاب و لوازيم تحرير. در سال ۱۳۳۸
تاسيس اوّلين کتاب دانش در خرمشهر.
از سال ۱۳۶۰ تاسييس کتاب دانش شعبه شيراز

 

در ۶۰ سال گذشته که در امر کتاب فعال بودم
هيچ تمدنی به ميزان تمدن ايرانی
دچار حوادث و مشکلات نبوده. ولی بر خلاف تمدنهای
ديگر مردم ما هر روز علاقه بيشتری به اگاهی و فرهنگ
خود نشان ميدهند (محمّد قاسم زاده)


فريدون قاسم زاده
متولد سال ۱۳۴۶
از سال ۱۳۶۱ فعال در کتابفرشی دانش

 

 

آرزو داشتم که تمام کتابهای در دسترسم را
صفحه به صفحه ميخواندم. به نظرم هيچ تفريحی
نميتواند جای يک کتا ب خوب را بگيرد. (فريدون قاسم زاده)


صادق قاسم زاده
متولد سال ۱۳۵۳
از سال ۱۳۶۷ فعال در کتاب دانش

 

 

زندگی فرصت کوتاهی است که فقط یک بار انرا تجربه میکنیم.
خواندن هر کتاب یک تجربه تازه است.
فرصت تجربه کردن ها را از دست ندهیم.(صادق قاسم زاده)


عليرضا قاسم زاده
متولد سال ۱۳۵۲
طراح وب (فعال در کتاب دانش بين ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱)

 

 

عمر يک فيلم ويدو ده سال است. يک سی دی يا dvd چهار سال
امّا کتابی را که از پدر بزرگ خود هديه گرفتم را هنوز ميتوانم
بخوانم و به نوه خود هديه دهم.(عليرضا قاسم زاده )