کانال کتاب دانش در تلگرام

 

دوستان گرامی. ماخوشحال هستیم که ازاین پس میتوانیم کتابهای جدید رسیده را ازراه کانال تلگرام به آگاهی شما برسانیم.

مشترک کانال تلگرام ما شوید، تا بتوانیم بهتر به شما اطلاع رسانی کنیم.

کانال تلگرام

https://telegram.me/da_nesh

شرکت آلمانی تلگرام خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان میداند
و با عضویت در کانال ما ،هیچ اطلاعتی در مورد شخص شما و بازدید کنندگان دیگر به ما منتقل نمیشود. ما و همه کاربران دیگر فقط قادر به دیدن تعداد مشترکین کانال هستیم.