فرهنگ پسامدرن

۶۴۰۰۰۰ ریال       جاپ اول   گالینگور   وزیری  ۸۰۸ صفحه      نویسنده : عبدالکریم رشیدیان فرهنگ پسامدرن در مدخل‌های گوناگون خود مهم‌ترین چهره‌ها، نظریه‌ها،

Read more