تاریخ جهان

1142_634693938648119844_l
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ ریال

پديدآورنده: کریس هارمن / پرویز بابایی، جمشید نوایی
ناشر: انتشارات نگاه
همواره از من می پرسند که آیا برای تاریخ جهان کتابی هم ارز کتاب تو ، ( تاریخ مردمی ایالات متحد آمریکا ) سراغ داری؟ من همیشه پاسخ داده ام من فقط یک کتاب می شناسم که این وظیفه بسیار دشوار را به انجام رسانده و آن (تاریخ مردمی جهان) به قلم کریس هارمن است. این کتاب هم اکنون در قفسه کتاب های مهم مرجه من قرار دارد. (هوارد زین مورخ و رادیکال برجسته آمریکایی)