گربه

 گربه
فیلیپ گلوک
تینوش نظم جو
موضوع: داستان
۱۳۸۷
فيليپ گلوك طنزپرداز و نويسنده بلژيكى، به سال ۱۹۵۴ در بروكسل زاده شد. ابتدا بازيگر تئاتر بود وبعد به گويندگى روى آورد. او همچنين مجرى مشهور و محبوب بيش از پانصد برنامه طنز تلويزيونى در بلژيك بوده است.