پژوهشي در آثار و افكار شيخيه

نويسنده: جلال زارعي
ناشر: ترفند
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: ۲۸۴
اندازه كتاب: رقعی – سال انتشار: ۱۳۹۳ – دوره چاپ: ۱      قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال           به نظر مي رسد يكي از مهم ترين و ممتازترين مكاتب فكري كه در جهان معاصر اسلام مجال ظهور يافت مكتب شيخيه است. مكتب شيخيه يكي از فرقه هاي نوكيش و جديدالولاده است كه در دو سده اخير پا به عرصه جهان اسلام نهاد و عقايد و افكار خاص و نسبتا نويي را در عالم تشيع مطرح ساخت.

طرح موضوع مكتب شيخيه از آن رو ضرورت دارد كه اين مكتب نقش قابل توجهي در پيدايش جريانات جديد مذهبي و تحولات مهم اجتماعي در دويست سال اخير داشته است. غرض نگارنده از فراهم آوردن اين نوشتار به طور عمده كندوكاو در تاريخ پيدايش و تحولات مكتب شيخيه و نيز مطالعه تطبيقي در آبشخورها و خاستگاه هاي عقايد شاخص آن است.