وقت نویس

94f71ae4acfad6407334dca94f89739dنويسنده: ميچ آلبوم
انتشار: ۱۳۹۲ – دوره چاپ: ۱
ریال
۱۰۵,۰۰۰
«آلبوم» در اغلب آثارش نگاهی به مفاهیم مذهبی دارد و در رمان «وقت‌نویس» هم به مخاطب خود یادآوری می‌کند که انسان نباید در سختی‌های زندگی‌ ناامید شود و همیشه نیروی بالاتری هست که به انسان‌ها یاری برساند.

در این رمان سه داستان به موازات هم روایت می‌شوند؛ یکی از این داستان‌ها افسانه‌ای است و دو داستان دیگر زندگی مدرن انسان‌ها را در قرن بیست‌ویکم نشان می‌دهد. در این کتاب با داستان تنهایی انسان‌ها و در عین حال، جاودانگی و امیدواری روبه‌رو می‌شویم.

. در این داستان گرچه اشاراتی به کتاب مقدس شده اما روایت کتاب به گونه‌ای نیست که با فرهنگ ما مغایرتی داشته باشد و نویسنده تنها از داستان‌های کتاب مقدس بهره گرفته تا گوشه‌ای از زندگی معاصر را نیز بیان کند.
۱۰۵,۰۰۰