ميرامار

ميرامار

نجیب محفوظ
رضا عامری
موضوع: داستان
۱۳۸۶
روزگارى دراز را، مملو از حادثه و انديشه سپرى كرده‏ايم، و بارها سعى كرده‏ايم كه آن‏ها را در دفتر خاطراتى يادداشت كنيم – همان‏طور كه آن دوست قديمى احمد شفيق پاشا كرده بود – اما فكرمان عملى نشد، و ميان اهمال و آرزو رنگ باخت.