از عمل تا انديشه
چسلاو میلوش
روشن وزیری
موضوع: داستان
۱۳۸۶
قبضه ی قدرت، نخستین رمان چسلاو میلوش نویسنده ی لهستانی، روایت لحظه ای بحرانی است در تاریخ قرن بیستم اروپا.