فانتوماس عليه خون‏آشام‏هاى چندمليتى‏

فانتوماس عليه خون‏آشام‏هاى چندمليتى‏
خوليو كورتاثار
كاوه ميرعباسى‏
موضوع: داستان
۱۳۸۵
خطرى بى‏امان در كمين ادبيات جهانى است: كتابخانه‏ها در آتش مى‏سوزند، شاهكارهاى نويسندگان بزرگ در لهيب شعله‏ها خاكستر مى‏شوند يا به‏طرزى مرموز به سرقت مى‏روند. اديبان و انديشمندان دست كمك به‏سوى فانتوماس (ابرقهرمانى تخيلى از قماش سوپرمن ) دراز مى‏كنند