اميركبير و ايران

a89f3986893c80d9d49e134047c0887e
نويسنده: فريدون آدميت
ناشر: خوارزمي
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: ۷۸۰
اندازه كتاب: وزیری جلد سخت
ميرزا تقي‌خان فراهاني (متولد ۱۸۰۷ ميلادي – درگذشته – ۱۰ ژانويه ۱۸۵۲) مشهور به اميركبير، يكي از صدراعظم‌هاي ايران در دوره ناصرالدين‌شاه قاجار بود.

اصلاحات اميركبير اندكي پس از رسيدن وي به صدارت آغاز گشت و تا پايان صدارت كوتاه او ادامه يافت. مدت صدارت امير كبير ۳۹ ماه (۳سال و ۳ماه) بود. وي موسس مدرسه دارُالفُنون بود كه براي آموزش علوم و فنون جديد، به فرمان او در تهران تأسيس شد.

همچنين انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه از جمله اقدامات وي به حساب مي‌آيد. اميركبير پس از اين كه با توطئه اطرافيان شاه از مقام خود بركنار و به كاشان تبعيد شد، به دستور ناصرالدين‌شاه به قتل رسيد.