شاهنامه به نثر

ed7cdef28283da3d2e13daee68388a1b
۳۰۰,۰۰نويسنده: كاوه گوهرين
ناشر: نگاه
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: ۷۹۲
اندازه كتاب: وزیری جلد سخت – سال انتشار: ۱۳۹۲ – دوره چاپ:۱
۳۰۰۰۰۰ ریال

نويسنده: كاوه گوهرين
ناشر: نگاه
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: ۷۹۲
اندازه كتاب: وزیری جلد سخت – سال انتشار: ۱۳۹۲ – دوره چاپ: ۱
این كتاب تلاشی است برای معرفی شاهنامه فردوسی كه به نثر امروزی بازنویسی شده است. نثر روان ولی استوار است و سبک نوشته به گونه‌ای است که روح داستانی، هنری و حماسی شاهنامه حفظ شده است،…

کاوه گوهرین شاعر و پژوهشگر چند سالی با شاهنامه فردوسی زندگی کرد تا این که حاصل آن کتابی شد با نام ” بی گزند از باد و باران ” .

کاوه دراین کتاب تمامی داستان های شاهنامه را به زبان نثر برگرداند . زبان این نثر روان وفاخر است و گوهرین راه درازی پیمود تا توانست به این زبان و بیان فاخر در گزارش شاهنامه حکیم توس دست یابد .