اين‌گونه بشر اين‌گونه شد: تاريخ مختصر، مفيد و بي‌شاخ و برگ جهان

نويسنده: حسين يعقوبي
ناشر: مرواريد
سال نشر: ۱۳۹۲ (چاپ ۱)
قيمت: ۱۶۵۰۰ تومان
تعداد صفحات: ۳۶۹ صفحه
شابك: ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۱-۱۸۹-۰

شنيده‌ايد مي‌گويند هر تراژدي در گذر زمان به كمدي تبديل مي‌شود؟
“اين‌گونه بشر اين‌گونه شد” قرار است يك روايت مصور جذاب از فصول تاثيرگذار تاريخ بشر در قالب نثري شيرين با چاشني طنز باشد. در اين كتاب سعي شده تا به اصل مطلب يعني حماقت‌ها و شهامت‌هاي فردي و جمعي پرداخته شود كه مهم‌ترين و تاثيرگذارترين علل رقم خوردن وقايع تاريخي بوده‌اند.

فصل اول كتاب، با عنوان “انسان اندك‌اندك آدم مي‌شود”، با اين جملات آغاز مي‌شود:
“ما در مورد انسان‌هاي اوليه چيزهاي خيلي كمي مي‌دانيم. يعني حقيقتش تقريبا هيچ چيزي نمي‌دانيم. نه نوشته‌اي از آنها به يادگار مانده و نه حتي تصويري. تمام دانسته‌هاي ما، تنها حدس و گمان‌هايي هستند بر پايه‌ي يافته‌هاي باستان‌شناسان. اين يافته‌ها چه هستند؟ در حفاري‌هاي مختلف در كنار يك‌سري كاسه‌كوزه‌ي شكسته و تعدادي ابزار سنگي، چند تكه از استخوان‌هاي اندام و جمجمه اجداد شبه‌آدميزاد ما كشف شده است. انسان‌شناسان (دانشمنداني كه تمام وقت و انرژي‌شان صرف اين مي‌شود كه ثابت كنند انسان اشرف مخلوقات نيست و صرفا يك جور حيوان دگرانديش است) اين استخوان‌ها را با خود به آزمايشگاه بردند و به كمك علم آناتومي و اندكي هم تخيل خودشان موفق شدند شكل و شمايل اجداد اوليه‌ي ما را بازسازي كنند …”