سرزمين موعود

سرزمين موعود

ولاديسلاو ريمونت
روشن وزيري
موضوع: داستان
۱۳۸۳
سرزمين موعود داستان تولد صنعت و بازرگاني در لهستان اواخر قرن نوزدهم است. عنوان رمان معناي ضمني طنزآلودي دارد, چرا كه سراسر رمان حاكي از استثمار, شقاوت, بي‌ايماني و سقوط افكار شريف و هتك‌حرمت آدميان است…