سال های سگی

1523_634634691004089687_l
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ ریال

پديدآورنده: ماریو بارگاس یوسا / احمد گلشیری
ناشر: انتشارات نگاه
بارگاس یوسا در سال های سگی، كه در آن، در پرداخت هر رویداد هویت واقعی یكی از آدم های اصلی را تا لحظه آخر پنهان نگاه می دارد، شعاع های چند لایه بر واقعیت می تاباند؛ زیرا معتقد است كه رمان به نسبت تعداد سطوح واقعیتی كه مطرح می كند بزرگ تر و جامع تر ارائه می شود.
در رمان سال های سگی نمی توان ترجمه خوب احمد گلشیری را ندیده گرفت زیرا چنان ترجمه شیوایی به کار برده که بی شک به زبان خود نویسنده بسیار نزدیک شده است. دبیرستان نظام لئونسیو پرادو واقع در لیما، براستی به مثابه نمادی از کشور پرو است. علی الخصوص دانش آموزان واحد ستوان گامبوا که ترکیبی از نژادهای مردم پرو می باشند سرخ پوست های دهاتی، کاکا سیاه به طبع سیاهپوست ، دو رگه هایی که گاهی ژاپنی تبارند و گاهی سفید پوست و خوشبخت.شخصیت ها در این رمان به خوبی پرداخت شده اند و نا خودآگاه می توان آن ها را به تیپ های مختلف جامعه هم تشبیه کرد.