راه های ابریشم (تاریخ جهان از دیدگاهی نو)

«اثری نفیس. … کتاب فرانکوپن همراه هیجان‌‌‌‌انگیزی برای سفر در راه‌‌‌‌هایی است که مسیر حمل و نقل ابریشم، بَرده، اندیشه، دین و بیماری بودند و شاید سرنوشت امروز جهان نیز در اطراف آنها شکل می‌‌‌‌گیرد.» وَنیتی فِر
بسیار فراتر از تاریخ راه‌‌‌‌های ابریشم، این کتاب به‌‌‌‌راستی تاریخ جدید افشاگری درباره‌‌‌‌ی جهان است، که می‌‌‌‌تواند تصورات ما را در این مورد که از کجا آمده‌‌‌‌ایم و به کجا می‌‌‌‌رویم دگرگون کند. از خاورمیانه و بی‌‌‌‌ثباتی سیاسی‌‌‌‌اش تا چین و رشد اقتصادی‌‌‌‌اش، این منطقه‌‌‌‌ی پهناوری که از بالکان به سمت شرق تا استپ‌‌‌‌ها و جنوب آسیا را در برمی‌‌‌‌گیرد در سال‌‌‌‌های اخیر به کانون توجه جهانی منتقل شده است. برای فهم اهمیت شهرها و کشورهایی که در این مسیرهای تجاری پیچیده قرار گرفته‌‌‌‌اند، فرانکوپن به ما می‌‌‌‌آموزد که باید نخست از تاریخ شگفت‌‌‌‌انگیز آن‌‌‌‌ها آگاه شویم. فرانکوپن راستای تازه‌‌‌‌ای به شناخت ما از جهان می‌‌‌‌بخشد. ابتدا در راه‌‌‌‌های ابریشم بود که شرق و غرب از طریق بازرگانی و کشورگشایی، که منجر به نشر اندیشه‌‌‌‌ها و فرهنگ‌‌‌‌ها و دین‌‌‌‌ها شد، با یکدیگر برخورد کردند. از ظهور وسده سقوط امپراتوری‌‌‌‌ها تا گسترش دین بودا و مسیحیت و اسلام و تا جنگ‌‌‌‌های بزرگ قرن دوازدهم – این کتاب نشان می‌‌‌‌دهد که سرنوشت غرب چگونه همواره پیوندی ناگسستنی با شرق داشته است.

نویسنده:پیتر فرانکوپن
انتشارات:نشر مرکز
موضوع:تاریخ جهان
ترجم:حسن افشار
زبان:فارسي
جلد:نرم
قطع:وزيري
تعداد صفحه:۵۸۰