در قلمرو سکوت

نويسنده: وي. جي. استواران
مترجم: ليلي كريمان
ناشر: ذهن آويز
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: ۲۱۶
اندازه كتاب: جيبي – سال انتشار: ۱۳۹۳ – دوره چاپ: ۱   ۱۲۰۰۰۰ ریال
اگر نیک بنگری ، همه چیز جفت آفریده شده است.
نخست چشم ها ، منخرین ِبینی ، گوشها ، نیمکره چپ و نیمکره راست مغز ، دست چپ و دست راست و پاها ٬ بطن راست و چپ در قلب ٬ اما درست در مرکز صورت شما عضوی قرار دارد که منفرد و تنهاست : دهان و زبان
از این یگانگی می توان به پیامی خاص رسید :
باید دوبار دید تا یک بار سخن گفت
باید دو بار اندیشید و دو بار شنید تا یکبار دهان گشود
باید دو بار کار کرد تا یک بار حرف زد
باید دو بار نفس کشید تا یک بار سخن گفت.