درآمدى بر روابط موضوعى و روان‏شناسى خود

از عمل تا انديشه
مایکل سنت کلر
طهماسب/ علی آقایی
موضوع: روانشناسي
۱۳۸۶
اصطلاحات «روابط موضوعى» و «خود» طى چند سال گذشته در بسيارى از متون روان‏كاوى جايگاه اصلى را تصرف كرده‏اند.