داستان هاي کوتاه آمريکاي لاتين

 داستان هاي کوتاه آمريکاي لاتين

روبرتو گونسالس اچه وريا
عبدالله کوثري
موضوع: داستان
۱۳۸۱
دنياي گسترده و حيرت آور ادبيات امريكاي لاتين تنها به رمان هايي كه تاكنون خوانده ايم و خواهيم خواند محدود نمي شود . در اين منطقه از جهان داستان كوتاه از ديرباز جايگاهي والا و قابل قياس با رمان داشته است.