تدفین در ایران باستان و اندیشه های مربوط به آن

نويسنده: آريوبرزن حبيبي اصل
ناشر: آناپنا
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: ۲۳۲
اندازه كتاب: رقعی – سال انتشار: ۱۳۹۲ – دوره چاپ: ۱  ۱۴۰۰۰۰ریالهدف از نوشتن این کتاب معرفی گوشه ای از فرهنگ و اندیشه مردم ایران باستان مي باشد. این کتاب به معرفی بناهای تدفینی درایران باستان و بررسی تفکرایرانیان به دنیای پس ازمرگ پرداخته است. دراین کتاب شیوه ها، رسوم و نگاه مردم ایران زمین به مقوله تدفین بررسی شده است.