تاریخ مذکر

نويسنده: رضا براهني
ناشر: نگاه
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: ۳۷۵
اناین كتاب در قالب چهار بخش شامل مقالات و نوشتارهایی است كه بخشی از یك گفت‌وگوی ناكام و جست‌وجوی ناتمام است. نگارنده بیان می‌كند: واقعیت این است كه پس از سال‌ها مطالعه و مشاهده رویدادهای دردناك و دنیایی آكنده از تضادها… از خود پرسیدم: چرا و چگونه قومی كه از پیشگامان و راهیان برجسته فرهنگ و تمدن بشری بود، امروز در جدول توسعه جهانی در مرحله و رتبه‌ای قرار گرفته كه تناسبی با شان و شایستگی طبیعی و تاریخی او ندارد؟ برای یافتن این پاسخ به ریشه‌یابی و اندیشه‌ورزی پرداختم… و به این نتیجه رهنمون شدم كه علل ناكامی‌ها در «جهل و ترس» ما نهفته است. آری، درد بزرگ ایران و ایرانی یك درد فرهنگی، است و….».

عناوین بخش‌ها عبارت‌اند از: (روان‌شناسی) روابط و پیوندهای انسانی؛ توسعه انسانی؛ حقوق انسانی؛ و چند نوشتار گوناگون: بختیارها در جست‌وجوی بخت‌آفرینی، سهم ستمدیده و ستم‌كار، بر سر دوراهی، و پژواك مهربانی‌ها. دازه كتاب: رقعی جلد سخت – سال انتشار: ۱۳۹۳ – دوره چاپ: ۱  ۱۹۰۰۰۰ ریال