بندرگاه مه‌آلود

نویسنده : ژرژ سیمنون
ترجمه : عباس آگاهی  ۱۰۰۰۰۰ ریال     انتشارات جهان کتاب شمیز رقعی  چاپ اول       سربازرس مگره شخصیت داستانی مخلوق ژرژ سیمنون نویسنده نامدار ادبیات پلیسی جهان است .در رمان، بندرگاه مه‌آلود، سربازرس مگره به دنبال کشف معمای سوء قصد به جان رئیس سابق بندرگاه، با دریانوردانی سروکار پیدا می کند که مردانی خشن‌اند، کم حرف می‌زنند و بسیار رازدار و حامی یکدیگرند. سیمنون در این کتاب با موفقیت، یک جامعه بسته و محافظه کار را توصیف کرده که سازوکارهای قدرتی فاسد بر آن حکمروایی دارد.