برای یک روز بیش تر

برای یک روز بیش تر
میچ آلبوم
مریم یزدانیان
موضوع: داستان
۱۳۸۶
گاهی احتیاج دارم برایت نامه بنویسم و حرف هایم را به تو بزنم. متاسفم که نویسنده نیستم و نمی توانم قشنگ تر نامه بنویسم، متاسفم که نتوانستم به دانشگاه بروم…