باغ بلور

 باغ بلور

موضوع: داستان
۱۳۷۷
باغ بلور رماني است از محسن مخملباف, نويسنده, فيلمنامه نويس و كارگردان پرشور معاصر كه در اين رمان عمدتاً به ترسيم چهره و نقش زن در جامعه مي پردازد.