انديشه هاي مارکسيستي (تاريخ انديشه هاي سياسي قرن بيستم ۱)

marksisti
حسين بشيريه
۱۳۸۷
انديشه ي سياسي روي هم رفته در پي يافتن كارگزاري در تاريخ است. از اين رو پيرامون انديشه ها، جنبش ّهاي سياسي و اجتماعي پديد مي آيد. قرن بيستم عصر دگرگوني هاي بنيادي در همه ي عرصه هاي زندگي انسا ن از جمله زندگي سياسي بوده است.

One thought on “انديشه هاي مارکسيستي (تاريخ انديشه هاي سياسي قرن بيستم ۱)

  • می 13, 2012 در t 9:49 ب.ظ
    Permalink

    Please teach the rest of these internet hooligans how to write and reeasrch!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.