اقتدارگرايي ايران در عهد قاجار

نويسنده: محمود سريع القلم
ناشر: فرزان روز
زبان كتاب: فارسي
تعدارد صفحه: ۲۲۷
اندازه كتاب: رقعی جلد سخت – سال انتشار: ۱۳۹۳ – دوره چاپ: ۷
نويسنده در اين كتاب به بررسي مباني ساختاري، رفتاري و مديريتي نظام اقتدارگرا در عصر قاجاريان (۱۱۹۳ـ۱۳۴۴ ق) پرداخته است.

در اين بررسي نحوة ظهور قاجاريه شرح و مشكلات سيستم‌سازي در ايران در دورة پادشاهي قاجار (آقامحمدخان، فتحعلي‌شاه، محمدشاه، ناصرالدين‌شاه و…) مورد توجه قرار گرفته است.

همچنين در اين بررسي رفتار ايرانيان در عهد قاجار در چهارچوب عنوان‌هايي چون: ضعف در ايجاد حفظ روابط پايدار، تمايل در بر هم زدن توافق‌ها، عصباني شدن سريع، ناسازگاري در كار تشكيلاتي و…، مطرح و دربارة تأثير اين رفتارها در منظومة اقتدارگرايي عهد قاجار ايراني توضيح داده شده است.

در پايان نيز در يك بررسي تطبيقي مفهوم كانوني كه در چهارقرن اخير براي خروج از اقتدارگرايي مطرح شده است، در ميان كشورهايي چون ژاپن، چين، آمريكاي لاتين، ايران و…، مورد مقايسه قرار گرفته است. rial200000