مجموعه شعر جدید رسول یونان
جهان تازه‌ی شعر
تعداد صفحه: ۹۹ صفحه
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ: یکم، تهران، ۱۳۹۲