استانبول (خاطرات و شهر)

estanbol
نویسنده: اورحان پاموک

مترجم: شهلا طهماسبی

«مجذوب کننده… مشعشع… پاموک، همچون لاورِنس دارِل که با اسکندریه و جیمز جویس که با دوبلین شناخته شده اند، با استانبول شناخته خواهد شد.»

سن خوزه مرکوری نیوز

«استانبول مجموعه ای است هماهنگ از خود زندگی نامه نویسی، سفرنامه نویسی، جامعه شناسی و نقد و تحلیل… و هم قدرِ چهرۀ مرد هنرمند در جوانی جویس، خاطره انگیز.»

میامی هِرالد

«پاموک با طراحی درخشان [موضوعات] کتاب… خلاقیت هنری غنی خود را نشان داده است؛ این مرثیۀ خاموش، عبرت آموز و مسحور کننده، خطاب به کودکیِ رستگار شده، و خطاب به استانبول، جهان را در برابر او به کرنش می آورد.»

اُبزِروِر (لندن)

«شاهکاری سه وجهی: تشریح جسم و جان شهر؛ گزارشی پر صلابت از سیاست بازیهای خانوادگی؛ جنگ و دیپلماسی؛ و کندوکاوی در پیشرویهای کورمال کورمال نویسنده در جوانی در جهت علاقه و استعداد ذاتی اش.»

گاردیَن (لندن