آتش بدون دود

c8bf2a4294199d55ef3ffc4ff638f0b6نويسنده: نادر ابراهيمي
ناشر: روزبهان
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: ۱۶۰۲
اندازه كتاب: رقعی – سال انتشار: ۱۳۹۱ – دوره چاپ: ۱۰
قیمت کتاب
۶۰۰,۰۰۰ ریال
هفت جلدي

گوكلان به يموت دختر نمي دهد و از يموت دختر نمي آورد_ هنوز هم.
بيشك، در اين سالها، سدهايي شكسته است و فرو ريخته است.
انديشه در راه است تا عادات را سرنگون كند.
ما به وحدت نيازمنديم، همانگونه كه به آب و عشق.

اما هنوز هم يموت به گوكلان دختر نمي دهد_ مگر به اكراه و پنهانكارانه.
و يك يموت پير، به يك گوكلان پير، به زحمت سلام مي كند_ و به سردي.
و يك گوكلان قديمي، به يك يموت قديمي، قاليچه نمي فروشد…
يموت و گوكلان، دو قبيله ي بزرگ تركمن اند_ بزرگترين قبائل تركمن، و شايد ريشه دارترين شان در اين خاك. و آنها به روايات بسيار و به اعتبار مدارك تاريخي، پيش از حضور اسلام نيز در اينجا ساكن بوده اند و به حق، ايراني اند