محمّد قاسم زاده
متولد سال 1316
از سال 1328 در خرمشهر فعال در پخش کتاب و لوازيم تحرير. در سال 1338
تاسيس اوّلين کتاب دانش در خرمشهر.
از سال 1360 تاسييس کتاب دانش شعبه شيراز

 

در 60 سال گذشته که در امر کتاب فعال بودم
هيچ تمدنی به ميزان تمدن ايرانی
دچار حوادث و مشکلات نبوده. ولی بر خلاف تمدنهای
ديگر مردم ما هر روز علاقه بيشتری به اگاهی و فرهنگ
خود نشان ميدهند (محمّد قاسم زاده)


فريدون قاسم زاده
متولد سال 1346
از سال 1361 فعال در کتابفرشی دانش

 

 

آرزو داشتم که تمام کتابهای در دسترسم را
صفحه به صفحه ميخواندم. به نظرم هيچ تفريحی
نميتواند جای يک کتا ب خوب را بگيرد. (فريدون قاسم زاده)


صادق قاسم زاده
متولد سال 1353
از سال 1367 فعال در کتاب دانش

 

 

زندگی فرصت کوتاهی است که فقط یک بار انرا تجربه میکنیم.
خواندن هر کتاب یک تجربه تازه است.
فرصت تجربه کردن ها را از دست ندهیم.(صادق قاسم زاده)


عليرضا قاسم زاده
متولد سال 1352
طراح وب (فعال در کتاب دانش بين 1365 تا 1371)

 

 

عمر يک فيلم ويدو ده سال است. يک سی دی يا dvd چهار سال
امّا کتابی را که از پدر بزرگ خود هديه گرفتم را هنوز ميتوانم
بخوانم و به نوه خود هديه دهم.(عليرضا قاسم زاده )